Træpiller


Træpiller er kendt for at være en grøn måde at opvarme sin bolig på. Dette gælder ikke kun for miljøet, men også for din pengepung, hvor du kan spare mange penge ved at anvende træpiller. Det og meget andet fortæller vi dig mere om i denne artikel. Vi har nemlig gjort det nemt for dig at få al den information, du har brug for, når det kommer til træpiller.

Denne artikel vil først og fremmest uddybe, hvad træpiller er, og hvornår du kan anvende disse som brændsel. Derudover kommer den også omkring dine muligheder for at købe træpiller hos danske producenter, og vi ser nærmere på, hvilken størrelse du skal vælge. Og så giver vi dig selvfølgelig gode råd til, hvordan du finder den absolut billigste pris på markedet.

Hvad er træpiller?

Lad os først få på plads, hvad vi taler om, når vi har at gøre med træpiller. Ligesom træbriketter er træpiller en energikilde, der anvendes til blandt andet at opvarme boligen. Træpiller er små piller bestående af sammenpressede træspåner og savsmuld. Det er muligt at fremstille træpiller af alle træarter, men oftest vil disse være fremstillet af følgende typer:

 • Gran
 • Bøg
 • Fyr.

Træpiller har en række fordele som brændsel, og disse vil vi vende tilbage til senere. Dog er det værd at nævne, at træpiller er 100 % CO2-neutrale som brændstof. Dermed bidrager de ikke til drivhuseffekten, og i stedet udskiller de kun den mængde CO2, som træet selv har optaget i skoven eller den mængde, som træet vil afgive, hvis det rådner op i skoven. Derfor kommer vi ikke uden om, at træpiller er et af de mest oplagte valg for dig, der gerne vil opvarme med et miljørigtigt alternativ i forhold til fossile brændstoffer.

Træpiller består primært af rester fra forskellige træer, hvilket ofte ses som spåner og savsmuld. Stiger efterspørgslen, kan det dog blive nødvendigt at anvende hele træstammer til at følge med produktionen.

Produktion af træpiller

Træpiller produceres som nævnt af trærester. Derfor skal træet først og fremmest findeles, og dette sker i en hammermølle. Her bliver træet opvarmet til cirka 70 grader, hvor lignin i træet bliver frigivet. Ligning er et stof, der kan ses som betonen i en cellevæg.

Ligninerne danner en gruppe af makromolekyler, der styrker plantevævet. Når træmassen efterfølgende presses til piller, fungerer ligninet som en form for lim. Lignin kan nemlig binde pillerne sammen, og dermed kan producenter overholde de danske krav om, at der kun må være op til 1 % rester af lim eller tilsætningsstoffer i træpiller.

Processen starter med, at træflis kommer ind i en flisformaling, hvor luft og støv bliver udskilt. Derefter kommer flisen i et tørreanlæg og bliver tørret under tryk. Herefter vil træet have et langt lavere indhold af vand, end hvad der før var tilfældet. Det ubearbejdede træ vil ofte have et vandindhold op på mod 50 %, hvor det efter tørring under tryk vil indeholde omkring 10 % vand. Det er naturligvis en klar fordel, når træpillerne skal bruges i en træpilleovn.

Herefter bliver træet omdannet til de velkendte træpiller. Disse kan produceres i forskellige størrelser, der er fordelagtige til forskellige formål. Sidst er det nødvendigt at nedkøle træpillerne, hvorefter de kan pakkes og distribueres ud til forskellige forhandlere og forbrugere.

Hvornår anvender man træpiller?

Træpiller kan anvendes til forskellige formål, men fælles for dem alle er selvfølgelig, at det er med henblik på at få varme eller energi ud af disse. Ofte anvendes træpiller som brændsel i et såkaldt pillefyr eller træpillefyr. Som navnet antyder, er et pillefyr beregnet til netop at gøre brug af træpiller som brændsel.

Et pillefyr er et ideelt valg, hvis man har et stort varmebehov. Det kan være en god og billig erstatning for et oliefyr, hvor du her får mere varme for pengene. Et pillefyr er derimod en stor investering, hvis du ikke har et stort varmebehov. Fyret brænder bedst, hvis det arbejder over det niveau, som det er beregnet til. Hvis dette ikke sker, vil virkningsgraden falde.

Ud over pillefyret findes der også brændeovne, der gør brug af træpiller. Det samme gælder for en pilleovn, som er en mindre udgave af det ovennævnte pillefyr. Princippet er ens for dem begge, hvor du kan fyre op med træpiller, når du vil opvarme boligen. Den store fordel er, at et pillefyr og en pilleovn på træpiller er særdeles nem at betjene, hvor ny teknologi også gør det langt nemmere for dig.

Hvorfor bruge træpiller?

Vi kommer ikke udenom de gode fordele ved at gøre brug af træpiller til opvarmning i boligen. Først og fremmest er træpiller, sammen med træbriketter, en grøn måde at opvarme din bolig på. Her får du en CO2-neutral opvarmning, og det vil samtidig være billigere for dig i længden. Du får den fulde udnyttelse af dine træpiller, og dermed kan din opvarmning være langt billigere, end hvad du havde anvendt olie eller gas. Således er opvarmning med træpiller godt for både budgettet og den grønne omstilling.

Derudover er træpiller særdeles nemme at have stående på lager. Du kan købe store partier hjem, der ankommer i store poser. Dermed kan du stable dem ovenpå hinanden og have dem organiseret et sted i garagen, skuret eller kælderen. Det sammenpressede træ kræver heller ikke en særlig opmærksomhed, da plastemballagen sørger for at holde fugten ude.

Netop den gode brandevne er særlig for sammenpresset træ. Når du selv kløver brænde, skal det altid tørres inden brug. Men selvom det bliver tørret, er det svært at få vandindholdet ned på kun 10 %. Det betyder mere røg under afbrænding og mindre energi i forhold til den mængde, du afbrænder. Med træpiller kan du få mest muligt ud af dine træpiller og deres overflade, der udnyttes til fulde under afbrænding.

Det er ligeledes værd at nævne, at træpiller har et særdeles lavt askeindhold. Typisk vil indholdet af aske være på mindre end én procent, hvilket er en stor forskel sammenlignet med eksempelvis brænde. Det gør det betydeligt nemmere at holde sin brændeovn ren og pæn. De har også en høj brandværdi grundet deres kompakte form og overflade.

Forbrug af træpiller om året

Virkningsgraden for træpiller vil som tommelfingerregel give cirka 4,9 kWh varme med et kilo træpiller. Dette gælder for et pillefyr med en virkningsgrad på 100 %. Ser vi på olie, vil det give cirka 10 kWh, som er en del mere end pillefyret. Men til gengæld er træpiller langt billigere end olie, og så skåner du miljøet samtidig med, at du opvarmer boligen.

Men hvor mange træpiller bruger man på årlig basis? Det vil vi forsøge at besvare lige her. Alt efter, hvad du skal bruge træpiller til, vil antallet af træpiller om året selvfølgelig varierer. Her vil vi give dig et eksempel på et pillefyr og på en brændeovn.

Har du en bolig på 150 kvadratmeter, der skal opvarmes med et pillefyr, vil du som udgangspunkt skulle anskaffe dig 5,2 ton piller til hele året. Modsat vil du skulle bruge 2.800 liter olie for at opvarme tilsvarende. Og her kommer der en vigtig faktor i spil – nemlig prisen. Lad os kigge nærmere på den store prisforskel:

 • Pris for 1 ton træpiller: 1.900-2.300 kroner
 • Pris for 1000 liter olie: cirka 10.000 kroner
 • Pris for 5,2 ton træpiller: cirka 10.00-12.000 kroner årligt
 • Pris for 2.800 liter olie: cirka 28.600 kroner årligt.

Så selvom selve mængden af træpiller er væsentligt større end olien, så betaler det sig i høj grad at udskifte et oliefyr med et pillefyr. I dette eksempel vil du kunne opstå en besparelse på 17.000 kroner hvert år ved at anvende piller. Beregningerne er foretaget med udgangspunkt i en lavere virkningsgrad, end hvad der optimalt set er muligt. Dermed kan det være endnu billigere for dig i længden.

Hvis du i stedet opvarmer din bolig med en brændeovn, der kan bruge træpiller som brændsel, vil du selvfølgelig skulle bruge langt mindre. Helt optimalt er det, hvis du anskaffer dig en moderne brændeovn, der har en doseringsteknologi. På den måde vil brændeovnen selv dosere den rette mængde af piller, og du slipper for at bruge mere end højest nødvendigt.

Ulemper ved træpiller

Vi har allerede nævnt de mange fordele ved træpiller, men som ved alt andet, findes der selvfølgelig også nogle ulemper. Dem vil vi nævne i det følgende, så du har det fulde overblik over, hvornår du skal vælge træpiller som brændsel.

Når du anvender et pillefyr, kræver det en del mere arbejde i forhold til et naturgas- eller oliefyr. Pillefyret skal renses én gang om ugen for at sikre den bedst mulige udnyttelse af varmen. Derudover skal du fylde pillefyret op med træpiller én gang om ugen. Dette kan du passende gøre i samme omgang, som du rengør dit pillefyr.

Træpiller skal være af god kvalitet, hvis du skal være sikker på en CO2-neutral opvarmning. Er træpillerne ikke fremstillet af restmateriale, vil de udlede langt mere CO2. Kvaliteten kan ligeledes variere en del, og der være kan op til 25 % smuld i poserne, hvis du vælger de billigste varianter. Dette er forårsaget af forkert behandling under transport og pakning.

Om sommeren vil det ofte ikke kunne svare sig at anvende dit pillefyr. Dette er grundet den store mængde af varme, som et pillefyr vil producere. Om sommeren er det svært at kunne bruge al denne varme, og derfor er det altid godt at supplere med en varmepumpe eller en elvandvarmer. På den måde kan vandet opvarmes i sommerperioden uden at spilde en masse varme.

6 eller 8 mm træpiller

Når det kommer til træpillernes størrelse, er der primært to størrelser, som de forskellige producenter arbejder med. Her finder du nemlig 6 mm træpiller og 8 mm træpiller. Og selvom forskellen ikke lyder særlig stor, er der alligevel forskel på, hvilke træpiller du skal anvende til forskellige formål.

6 mm træpiller er det helt rigtige valg for dig, der skal bruge træpiller til især din pilleovn eller brændeovn. Disse kan også anvendes til pillefyret, men den mindre overfalde gør, at du har brug for en større mængde. Til gengæld udnytter 6 mm træpiller hele overfladen og dermed udnyttes det fulde potentiale. Ofte findes disse i poser med 15 kg og 25 kg alt efter, hvilken forhandler du vælger. Det giver dig muligheden for at købe en passende mængde. Jo større din bolig er, desto flere piller skal du have.

8 mm træpiller er velegnet til pillefyret, idet pillerne har en større og højere vægt end træpiller på 6 mm. 8 mm træpiller vejer mere, idet der er mere luft mellem pillerne. Det giver dig en lang forbrændingstid, og derfor er disse mere velegnede til et større brændingsareal, som du netop finder i et pillefyr. Samtidig er de også velegnet, hvis du skal fyre op i et stokerfyr.

Når et pillefyr anvender 8 mm træpiller, er det med til at øge temperaturen yderligere. Dermed har pillerne brug for en mindre mængde af ilt, og dette er særligt tilfældet ved de større piller. Her finder du igen forskellige poser, og du kan ofte købe en hel palle med træpiller hjem til dig. Det er både bekvemt og lang billigere i længden.

Afgift på træpiller

Når vi taler om benzin og fyringsolie, er disse tillagt en række afgifter og skatter. Dette er blandt andet en CO2-afgift, der kompenserer for den CO2-udledning der sker under afbrænding. Træpiller er derimod ikke pålagt nogen form for afgifter. Over en periode blev der i medierne hævdet, at der ville blive pålagt en afgift på træpiller, men dette er endnu ikke sket.

Grunden til denne frygtede afgift på biomasse var, at udskiftning fra olie til træpiller går hurtigt, og dermed mister staten en stor indtægtskilde i form af de afgifter, der er på fyringsolie.

Dog er der en afgift på en bestemt type af træpiller. Der findes træpiller med et svovlholdigt bindemiddel. Disse varianter er pålagt en afgift, men dette gælder kun for erhvervsbrug. Dermed er private forbrugere ikke pålagt denne afgift.

Hvad koster træpiller?

Hvor du finder de billigste træpiller, er ikke noget, der findes et entydigt svar på. Derimod handler det om kvalitet, mængde og den enkelte forhandler. Helt grundlæggende vil det være billigere for dig at købe større partier hjem i stedet for enkelte poser.

Hvis vi kigger på den mest almindelige markedspris for cirka 900 kg, vil prisen for et kilo være mellem 2,5-3,5 kroner. Prisen afhænger især af kvaliteten på de træpiller, du vælger. Der kan også være prisforskel alt efter, om du ønsker 6 mm eller 8 mm. Det giver altså en samlet pris i omegnen af 2.500 kroner for 900 kg.

Når du bestiller billige træpiller, skal du altid få dem leveret lige til døren. Med en træpille levering bliver det langt nemmere for dig at få dem bragt hjem, og ofte vil det være helt gratis.

Find billige træpiller

Hvis du gerne vil have et godt overblik over træpillernes priser, kan du benytte dig af forskellige tjenester på nettet. Her finder du sider, der sammenligner priser fra forskellige producenter, så du hurtigt kan få det fulde overblik. På den måde får du ligeledes overblik over, hvor store mængder du kan bestille, og om du skal betale for levering af dine træpiller.

Hvis du gerne vil finde billige træpiller, kan det være en fordel at kigge efter forhandlere, der køber ind i blandt andet Tyskland. Prisen er nemlig lavere på produkterne, idet momsen er meget lavere. Herhjemme betaler vi 25 % i moms, mens de i Tyskland kun skal betale 7 % i moms på træpiller.

Ved at vælge billige træpiller i Tyskland, har du mulighed for at få den bedste kvalitet til den billigste pris. Du kan opvarme din bolig på en miljørigtig måde, og du sparer penge på både indkøb og selve forbruget. Kvalitetspillers holdbarhed er nemlig bedre end det billige alternativ.

Træpiller á 15 kg ved køb

Når du bestiller træpiller i store mængder, vil du ofte modtage dem i poser á 15 kg hver. På en palle med 975 kg vil du altså modtage hele 65 poser. Det kan måske virke som en uoverskuelig proces at skulle rykke alle disse ind i det rum, hvor de skal opbevares. Men faktisk har det store fordele for dig i forbindelse med opbevaring og brug.

Foruden den nemme stabling vil du også slippe for at skulle sørge for at opbevare mange kilo i lufttætte beholdere. Ved at kunne gøre brug af kun en enkelt pose ad gangen, skal du blot sørge for at holde denne lukket, når der er taget hul. Hvis du hurtigt vil have tømt en pose, kan du sørge for at fylde din pilleovn eller dit pillefyr op, når der er plads.

Træpiller på tilbud

Vi kommer ikke uden om, at vi alle gerne vil have mest muligt for vores penge, og når det kommer til træpiller, er det ingen undtagelse. Heldigvis er der gode råd for at finde træpiller på tilbud rundt omkring.

Der er primært to faktorer, der kan sørge for at sænke prisen for dig:

 • Online indkøb af træpiller
 • Mængderabat

Ligesom med meget andet, kan det ofte betale sig at handle det hele online. De fysiske butikker vil sjældent gøre brug af ligeså fordelagtige tilbud som onlinebutikker. En begrundelse er, at fysiske butikker har en række faste udgifter, såsom en husleje, der skal betales hver måned. Derimod kan onlinebutikker holde udgifterne nede ved ikke at have en fysisk butik.

Samtidig kan der gælde nogle andre regler for indkøb hos onlineforhandlere. Det gælder også for deres muligheder for at få leveringer fra forskellige producenter. Derfor kan det først og fremmest være en god idé at se på dine muligheder for at købe brændsel online.

Derudover vil mængden selvfølgelig også have en indflydelse på prisen. Jo større en mængde du køber, desto billigere bliver kiloprisen for dine træpiller. Her skal du dog være opmærksom på, om du får købt den rette kvalitet og rette størrelse.

Hvad skal jeg kigge efter ved træpiller?

Når du skal ud og finde piller til dit pillefyr, din pilleovn eller noget helt tredje, er der nogle bestemte oplysninger, der er vigtige for dig at holde øje med. På pakningen eller hos en onlineforhandler, vil du kunne finde følgende oplysninger:

 • Askemængde
 • Størrelse
 • Pallevægt
 • Brændværdi
 • Vandindhold
 • Andre bemærkninger.

Men hvad angiver disse mange forskellige oplysninger? Det vil vi i det følgende gennemgå for dig. Først og fremmest er askemængden et estimat for, hvor meget aske træpillerne vil producere. Jo lavere tallet er, desto bedre er kvaliteten. Det samme gælder for brændværdien, men her skal tallet være højt.

Vandindholdet vil ofte ligge på under 10 %, og du bør altid købe træbriketter, hvor dette er tilfældet. For meget vand vil have en stor påvirkning på pillernes brændværdi, hvilket i sidste ende vil gøre det dyrere for dig med et større forbrug. Størrelsen angiver om der er tale om 6 mm eller 8 mm samt pakningsstørrelsen. Her kan du opleve en pakning på blandt andet 1.000 kg, der varierer fra de typiske 15 kg.

Pallevægten angiver den totale vægt ved køb af en palle. Her vil der ofte være oplyst til forskellige vægtklasser grundet to forskelige størrelser. Sidst er de andre bemærkninger, der er særdeles vigtige at holde øje med. Det kan eksempelvis være en bemærkning om, at træpillerne danner meget aske, ikke har en sigtet kvalitet eller den træsort, der er anvendt.

Også vægtfylden er værd at have for øje. Denne angiver, hvor komprimerede dine træpiller er, hvilket dermed også er et udtryk for deres brændværdi. Er der ligeledes for meget smuld i en pose, vil der hurtigt kunne danne sig slagger fra forbrændingen inde i ovnen. Slagger er ofte noget, der bliver noteret som en bemærkning, og dette er en vigtig information for dig.

Det kan altså godt betale sig at betale lidt ekstra for sine træpiller for at sikre en højere kvalitet. I længden vil prisforskellen alligevel udligne sig, da du får mere energi og varme for pengene, når du anvender træpiller i høj kvalitet.

Danske træpiller

Der er forskel på forskellige standarder alt efter, hvor træpiller bliver produceret. Derfor er handel med tyske forhandlere også noget, hvor du skal være særligt opmærksom på kvaliteten, da de ikke nødvendigvis er underlagt samme krav og regler, som danske producenter er. Når du handler ved danske forhandlere, skal du holde øje med, at producenten overholder kravene i Teknologisk Instituts kvalitetssikringsordning.

Der findes også en række forskellige certificeringsordninger, som producenterne selv kan vælge at følge. Inden for produktion af træpiller finder du blandt andet Svanemærkning, ENplus og DINplus.

ENplus er den mest anerkendte certificering i hele Europa, hvor blandt andet alle fabrikker, der er drevet af German Pellets, er certificeret med dette. Certifikatet gives til producenter, der overholder en række krav og regler, der resulterer i høj kvalitet på produkterne. Derfor kan du med fordel holde øje med denne mærkning, når du skal finde billige træpiller af høj kvalitet.

Desuden er der blevet tilføjet en række certificeringer, der gives på baggrund af bæredygtighed og ansvarligt skovbrug. Her er der tale om blandt andet:

 • EUTR
 • PEFC
 • FSC
 • SBP

For at uddybe den ene af disse bæredygtige certificeringer, er FSC en mærkningsordning, der gives til de skovområder, der overholder kravene om beskyttelse af miljø, dyre- og planteliv. Desuden forudsætter den, at arbejderne i skoven er ansat under ordentlige forhold. I forhold til træpiller betyder det, at producenten ikke må bruge mere træ til produktion, end hvad skoven selv kan nå at reproducere.

Opbevaring af dine træpiller

Når det kommer til opbevaring af dine træpiller, er det helt grundlæggende simpelt og nemt for dig. Den helt store fordel er, at de altid kommer i store poser og dermed er det muligt at stable dem. Dette er pladsoptimerende og gør det nemt at holde styr på, hvor stort dit lager af træpiller er.

Der er dog særligt én ting, du skal være meget opmærksom på. Træpiller udvikler kulilte, der er et giftigt stof i for store mængder. Det skyldes en naturlig reaktion i træpillerne, der er forårsaget af harpiks i træet. I værste fald kan dette føre til en kulilteforgiftning, der kan have alvorlige konsekvenser.

Derfor skal du altid sørge for at opbevare dine træpiller et sted, hvor der er god ventilation. Luften skal løbende udskiftes, og vi anbefaler, at du vælger et rum, hvor udluftningen sker mekanisk og hele tiden. Det kan eksempelvis være med en blæser eller en åbning ud til.

Derudover kan træpiller udvikle varme og være selvantændende. Det betyder også, at de helst skal opbevares i et mørk lokale, hvor sommerens sol ikke kan opvarme rummet til høje temperaturer. Du kan også forsøge at køre dit lager ned i løbet af sommermånederne for at mindske denne risiko.

Risikoen for selvantændelse er meget lav, så længe du tænker over, hvordan du opbevarer dine træpiller. Sørger du for følgende, vil du være på den sikre side:

 • Opbevar dine træpiller et tørt sted
 • Hold temperaturen nede med henblik på en kølig opbevaring
 • Sørg for at opbevare træpillerne i et ventileret område
 • Undgå direkte sollys.

Sådan fungerer et pillefyr

Pillefyret har vi omtalt mange gange, og det er der god grund til. Mange danskere vælger at udskifte olie- eller gasfyret med et pillefyr af både miljømæssige og økonomiske årsager. Men hvordan er det helt præcist et pillefyr fungerer? Det forklarer vi dig meget mere om i det følgende.

Et pillefyr er et anlæg, der består af et træpillemagasin, en kedel og en brænder. Dermed har det en simpel opbygning, der gør det nemt at producere varme til hele boligen. Træpillerne fyldes i magasinet, hvorefter pillerne føres over i brænderen. Denne overførsel sker i takt med forbrændingen, så der hele tiden er nok træpiller til at opretholde den rette forbrænding. Derudover er fyret udstyret med en blæser/røgsuger, der sørger for luft under forbrændingen.

Hvordan pillefyret helt præcist fungerer, afhænger af den anvendte kedeltype. Der findes to forskellige typer af kedler:

 • Brændekedel med akkumuleringstank
 • Automatisk pillekedel

Førstenævnte fungerer på den måde, at varmen fra selve forbrændingen bliver ført over i en stor vandtank, som kaldes for en akkumuleringstank. Herefter vil varmen blive fordelt ud i boligen. En brændekedel forudsætter, at kedlen bliver fyldt 100 % for at opnå den bedste virkningsgrad og laveste belastning af miljøet.

En automatisk pillekedel fungerer på samme vis som et oliefyr. Her vil der være monteret et driftstermostat, der kalder på varme, når vandet i kedlen falder til en bestemt temperatur. Gennem de senere år har teknologien i et pillefyr udviklet sig markant. Du kan i dag få et pillefyr, som du kan styre med din mobiltelefon eller på internettet, hvilket gør det langt nemmere for dig at holde overblikket.

Har du et ældre pillefyr, kan du også tilkøbe ekstraudstyr, som du kan eftermontere på fyret. Dermed slipper du for at skulle investere i et helt nyt, men i stedet kan du optimere på det gamle. Det kan eksempelvis være automatisk askeudtag, automatiske systemer til efterfyldning og meget andet.

Skal jeg vælge en pilleovn eller et pillefyr?

Forskellen på en pilleovn og et pillefyr er til at få øje på. Pilleovnen var før i tiden en klodset affære, men i dag er det en helt anden sag. Pilleovnen er en erstatning for en klassisk brændeovn, og derfor egner den sig til at opvarme få rum eller en mindre bolig. Derimod er pillefyret fornuftigt til de store boliger.

En pilleovn kan give varme i flere dage med blot én opfyldning, hvorefter den selv doserer den rette mængde. Pilleovnen kommer i dag med en masse teknologi, der gør det muligt at styre det hele fra din mobiltelefon. Det betyder, at du altid kan starte den, selvom du ikke er hjemme, hvilket er en smart løsning for dig.

Om du skal have det ene eller det andet, kommer an på dine ønsker. En pilleovn er som udgangspunkt et godt supplement til opvarmning af boligen. Det kan eksempelvis være for dig, der har fjernvarme eller en varmepumpe. Det gør det muligt at forkorte fyringssæsonen, og den kan samtidig fås med en varmeveksler, så den kan sørge for varmt vand.

Skal du opvarme en bolig på over 100 kvadratmeter, bør du i stedet vælge et pillefyr. I sommerperioden er det ikke nødvendigt, men når vi kommer ind i de køligere måneder, er det nødvendigt med en god varmekilde. Pillefyret er godt for dig, der:

 • Har en større bolig
 • Ønsker én varmekilde
 • Ønsker mindst mulig opfyldning og rengøring.

Derimod kan pilleovnen være god for dig, der:

 • Ønsker at opvarme ét eller få rum
 • Ønsker en supplerende varmekilde
 • Gerne vil erstatte den eksisterende brændeovn.

Derfor er boligens størrelse og dine behov altafgørende for, hvad du skal vælge. Har du i dag et oliefyr, bør du altid erhverve dig et pillefyr, idet boligen har brug for en stabil og god varmekilde.

Brændeovn til træpiller

Som nævnt ovenfor er en pilleovn en god erstatning for en brændeovn. I dag er det muligt at få en brændeovn, der anvender piller som brændsel. En brændeovn, der anvender træpiller som brændsel, vil oftest skulle anvende 6 mm træpiller. De er simple at betjene, hvor der ofte vil være en dosringskasse, der selv doserer den rette mængde.

Du har desuden mulighed for at finde brændeovne, der både kan bruge træpiller og brænde. På den måde behøver du ikke vælge det ene eller det andet. En brændeovn på piller er det godt valg til sommerhuset, hvis du ønsker smart opvarmning allerede inden du ankommer. Med teknologien kan du nemlig starte din brændeovn hjemmefra og komme frem til et varmt sommerhus.

Vedligeholdelse af disse er også langt nemmere end ved den klassiske brændeovn. Som følge af at træpillers askeindhold er særdeles lavt, vil der ikke samle sig meget aske. Det betyder, at du ikke behøver rengøre din brændeovn særlig ofte, men dog er det stadigvæk nødvendigt. Manglende rengøring vil svække ydeevnen, og derfor bør dette gøres regelmæssigt.

Træpiller til grill

Foruden træpiller til opvarmning af boligen, er det også muligt at anvende det som brændsel i din grill derhjemme. Vi kender alle den klassiske gas- eller kulgrill, men i dag finder du også en træpillegrill på markedet. Denne grill er ganske simpel, da du blot fylder piller ind i en beholder, som automatisk føres ind i selve grillen. I dag står Traeger, DPG og Yoder Smoker for produktionen af disse i Danmark.

Der er en række fordele ved at anvende en træpillegrill. Først og fremmest er den hurtig i forhold til optænding, hvor du blot skal vente 10 minutter på at komme op på hele 260 grader. Derudover giver det ofte en langt bedre smag til maden. Grillmetoden minder nemlig om mad over bål, og dertil kan du også vælge træpiller i forskellige smagsvarianter, der tilføjer ekstra smag.

Temperaturen styres digitalt, hvilket gør, at det er nemt at betjene denne type grill. Du finder også modeller, som du betjener fra en app. En app vil tilbyde dig en række værktøjer til at styre din madlavning på en helt ny måde. Og så er det langt mere miljøvenligt end andre grilltyper. Du udleder langt mindre CO2 og har langt mindre rengøring efterfølgende.

Men der følger selvfølgelig også nogle punkter, hvor en træpillegrill bør overvejes en ekstra gang. Den er en smule dyrere at anskaffe sig, og så vil forkerte træpiller kunne skade grillens mekanik og ikke mindst personerne, der spiser fra grillen. Derfor skal du altid vælge træpiller, der specielt egner sig til en træpillegrill.

Træpiller til en grill koster i omegnen af 125-150 kroner for ni kilo. Dette er en væsentlig lavere pris en eksempelvis kul og gas, som normalvis anvendes i en grill. Dit forbrug afhænger af brug, både hvor ofte og hvor længe din grill er tændt. For at finde de billigste træpiller, kan du med fordel kigge dig omkring i forskellige byggemarkeder. Her finder du særlige piller til grill, og prisen kan nemt variere.

Billige træpiller til heste

For at nævne et sidste formål, hvor træpiller er det helt rigtige valg, fortæller vi dig her mere om, hvordan du får billige træpiller til heste. Træpiller har en række gode egenskaber i forhold til dig, der holdet hest. De egner sig nemlig særligt godt til strøelse, og så er de langt billigere end spåner, som mange vælger at anvende.

I dag har mange rideskoler og stutterier allerede fået øjnene op for træpiller til heste. Der er god grund til, at de egner sig godt til strøelse, hvor de blandt andet:

 • Har bedre sugeevne end spåner med helt op til ni gange
 • Ubesværet kompostering
 • 100 % sterile
 • Kan resultere i hele 80 % mindre mødding

Hestestrøelse er helt generelt et godt valg. Det sparer dig nemlig for både tid og penge. Træpiller vil suge urin til sig, så du slipper afsted med langt færre udmugninger ved at anvende disse. Samtidig har du en billig vedligeholdelsespris, netop fordi træpillerne sparer dig for op mod 80 % mødding i forhold til træspåner.

Når du gerne vil finde billige træpiller til heste, kan du altid finde det til en lav kilopris. Det er en god idé at vælge træpiller fra en dyrehandel, hvor du er sikker på, at kvaliteten er i top. Jo bedre kvaliteten er, desto sundere vil det være for din hest at bevæge sig rundt mellem disse træpiller.

Cyklon til træpiller

Generel rengøring og oprydning efter træpiller og andre former for træ kan være en stor omgang. Her vil der ofte være store mængder af støv, aske eller små stykker træ, der skal væk. Den almindelige støvsuger kan langt fra klare presset, og dens kapacitet egner sig ikke til arbejdet. Heldigvis er der en løsning for dig, der gerne vil gøre det nemt at rengøre efter træpiller.

Når det kommer til store støvmængder og små stykker træ, er det nødvendigt med en kraftfuld støvsuger. Her finder du blandt andet en cyklon, der er en helt særlig form for støvsugerteknologi. En cyklon har en enorm sugeevne, der samtidig gør det muligt at adskille fint og groft støv. Det fine støv vil blive udskilt, mens større stykker træ og mere groft støv vil falde ned i cyklonens støvbeholder.

Ud over den fantastiske sugeevne, slipper du også for tilstopning og udskiftning af støvsugerposer. En cyklon har en stor beholder, som du blot skal tømme, når den bliver fuld. Ligeledes vil slangen ikke stoppe til, fordi cyklonens sugeevne gør det muligt at arbejde med spiralbevægelser inde i selve beholderen.

De bedste træpiller til hurtig og miljøvenlig opvarmning i hjemmet

Træpiller er en af de bedste metoder til at få varmet dit hjem godt og grundigt op. For at brænde træpiller er det bedst at have en pilleovn eller et pillefyr. Nogle træpiller er også godkendte til ovne, hvori du kan lave mad, såsom pizzaovne. Du kan endda få grill til træpiller. Dog bruges træpiller hovedsageligt til opvarmning af boliger, enten som primær varmekilde i form af pillefyr eller supplerende varmekilde i form af pilleovn.

Mange danske hjem har brændeovne, som med fordel kan skiftes ud med en ovn specifikt til træpiller. Kvalitetstræpiller er en nem og hurtig måde at spare penge på din varmeregning på og kan selvfølgelig være blidere ved miljøet, fordi træpiller er en CO2-neutral brændsel. Ved at investere i en ovn til træpiller kan du altså både spare penge og skåne miljøet.

Men hvad er træpiller? Træpiller er ganske enkelt forarbejdet træ. Det vil sige, at det rå træ er blevet afbarket, skåret i småstykker og tørret, inden det er blevet komprimeret til træpiller. De bedste træpiller brænder længe uden at have en forfærdelig effekt på miljøet. Desuden er mange træpiller lavet af resttræ fra diverse træproduktioner, hvorfor de kan anses som endnu mere miljørigtige.

Kvalitetstræpiller er nemme at opbevare, da de fylder mindre end almindeligt brænde, og de brænder samtidig renere og mere effektivt.

De bedste træpiller til dit behov

De flestes behov har selvfølgelig et overlap: De bedste træpiller er dem, som kan varme hjemmet godt og grundigt op! Selvom en træpilleovn kan virke som det smarteste valg, hvis du gerne vil skifte din gamle brændeovn ud med et mere miljøvenligt alternativ, skal du dog være opmærksom på, hvad dine behov er.

En træpilleovn er tænkt som en supplerende varmekilde til et enkelt rum. Har du derfor elvarme, fjernvarme eller oliefyr, er en ovn – uanset om det er brænde- eller pilleovn – altså ikke nødvendigt. Dermed ikke sagt, at du ikke kan have en pilleovn! Den skaber naturligvis en vis hygge, som en radiator ikke kan hamle op med. Desuden er en pilleovn typisk billigere og mere miljørigtig en andre opvarmningsformer.

Har du derimod behov for en primær varmekilde, er det et pillefyr, du skal have fat i. Det opvarmer nemlig hele boligen og ikke kun et enkelt rum. Det er altså essentielt, om du skal bruge træpiller til dit pillefyr eller din pilleovn, da dit behov for træpiller afhænger deraf.

Det er også vigtigt, at du kan opbevare dine træpiller ordentligt. Den bedste opbevaring til træpiller har god ventilation, ikke for meget varme og ingen fugt. Da træpiller er tørre, kan de selvantænde ved høj varme, så stil dem langt væk fra ovnen og direkte sollys. Hvis der ikke er nok ventilation i nærheden af træpillerne, kan de desuden danne kulilte. Kulilte er en giftig gas, som kan være dødbringende. Både naturlig og mekanisk ventilation virker, så du kan lige så vel have dine kvalitets træpiller opbevaret udenfor som i garagen eller i kælderen med air condition.

Dog skal du være opmærksom på fugt. Vådt brænde brænder ikke særligt godt, og det gør våde træpiller desværre heller ikke. Men når du behandler dine kvalitetstræpiller godt, kan de være din bedste ven. Hvis du for eksempel har et fyr til dine træpiller, kan du med fordel få en silo installeret, som løbende fodrer dit pillefyr med træpiller. Så behøver du blot fylde siloen op en gang om året i stedet for at fylde på din pilleovn efter behov.

De poser, som træpillerne leveres i, holder fugt ude 100 %. Derfor kan du roligt have en lukket pose stående i længere tid.

Hvilke træpiller er bedst til hvilken ovn?

De fleste danskere, som har fået et godt øje til træpiller og anden biobrændsel, vil som oftest enten installere eller udskifte et fyr eller en ovn til dette mere miljøvenlige alternativ. Det er både muligt at få et almindeligt træpillefyr eller et stokerfyr. Et stokerfyr har direkte forbindelse til fyrets magasin til brændkammer, hvor et træpillefyr ikke har denne funktion.

Hvis du gerne stadig vil kunne brænde almindeligt brændsel i dit fyr, er et stokerfyr vejen frem, da du kan benytte flere forskellige typer brændsel med dette, hvor et træpillefyr kun kan brænde træpiller. Dog vil du hurtigt finde ud af, at træpiller er det billigste valg i forhold til brændsel.

Med en pilleovn skal du manuelt hælde brændsel i, ellers du kan installere en silo til et fyr, hvilket gør det muligt kun at fylde op én gang om året. De, der er vant til oliefyr, vil måske savne blot at lade fyret stå og passe sig selv, men de kan nok hurtigt overtales, når de ser besparelserne på varmeregningen.

Hvilke faktorer er vigtige for en træpiller test?

En god test til træpiller tager højde for de vigtigste faktorer. Ved sammenligning af træpiller skal man overveje størrelse, askeindhold, effektiv brændeværdi, og selvfølgelig hvor meget du kan få for pengene.

De mest almindeligt anvendte træpiller kommer i 6 mm, men du kan faktisk købe dem helt op til 18 mm. Til almindelige træpilleovne er 6 mm kvalitetstræpiller et solidt valg. I en test af træpiller vil der nok også være flest 6 mm træpiller, da denne størrelse er mest populær blandt producenterne. Omvendt vil 8 mm træpiller være ideelt for de fleste pillefyr.

De træpiller, der er bedst i test

Ud fra de ovennævnte faktorer, kan man altså hurtigt teste, hvilke træpiller der er bedst ud fra individuelle behov. En træpiller kvalitetstest vil selvfølgelig også tage hensyn til mærke. Der er flere anerkendte mærker, som vil være gode at have med i en test over bedste træpiller.

Eksempelvis er Varga-træpiller en af de mere populære mærker af træpiller, så denne kan du nok ofte finde i en test af træpiller. Andre mærker, som du kan finde i en test af træpiller, ville for eksempel være Heatlets, Vida, Stora Enso og det logisk navngivne Danske Træpiller.

Hvert mærke har selvfølgelig en specifik ting, som de fokuserer på, for at have de bedste træpiller. Derfor vil der være forskellige ting, som hvert mærke fremhæver, at de er bedst til. Eksempelvis er Heatlets fuldstændigt CO2-neutrale. Dansk Træmel er produceret af bøgetræ, hvilket har et lavt askeindhold. Dette giver en længere brændetid end træpiller af lettere træsorter, som mange selvfølgelig kan være interesserede i.

Du kan også selv sammenligne træpillers kvalitet ved blandt andet at:

 • Se på mængden af savsmuld i posen
 • Tjekke, at pillerne dufter af træ
 • Se på vandindhold
 • Se på svovlindhold
 • Se på brændetid
 • Se efter certifikater.

De bedste træpiller i test

Hvad der er bedst for dig, er selvfølgelig individuelt. I en test af træpiller vil der af samme grund ofte være flere forskellige slags, så det er muligt for forskellige forbrugere at finde de bedste træpiller til deres behov. Generelt gælder det, at jo renere råvarerne for træpillerne er, desto bedre brænder de.